Akce třídy

Návštěva pedagogicko - psychologické poradny v Brně - pondělí 12. 11. 2018

V pondělí 12. 11. 2018 nás v Brně v pedagogicko - psychologické poradně na ul. Sládkova čeká preventivní program "Cech badatelů".

Sraz v 7 : 30 na nádraží ve Vranovicích

Návrat ve 13 : 10 do Vranovic, kde bude rozchod žáků na oběd a domů
S sebou: svačinu, pití a 2 x pětizónovou jízdenku IDS do Brna a zpět.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. 11. pojedeme do Brna na preventivní přednášku Policie ČR o kyberšikaně. S sebou svačinu, pití, 2 x jízdenku IDS do Brna a zpět.