Akce třídy

Zeměpisné promítání, Brno - ÍRÁN - zahalená krása

Dne: 3. 5. 2019

Kde: kino Scala

Třída: 7. A, 7. B, 8. A, 8. B

Sraz na nádraží ve Vranovicích v 7:55

Odjezd do Brna: 8:17

Odjezd z Brna: 12:10, příjezd do Vranovic 12:43; Žáci budou mít na nádraží rozchod.

Cena promítání: 60 Kč

(žáci zaplatí svým třídním učitelkám a žáci 8. B pí Babičkové do 30. 4. 2019)

2 x jízdenka (IDOS) - každý si zakoupí sám a nezapomene si ji cestou tam a zpět označit! Všichni se vracíme společně!

Doprovod: pí Masaříková, pí Odložilíková, pí Černá, pí Babičková a pí Beňušová


Návštěva pedagogicko - psychologické poradny v Brně - pondělí 12. 11. 2018

V pondělí 12. 11. 2018 nás v Brně v pedagogicko - psychologické poradně na ul. Sládkova čeká preventivní program "Cech badatelů".

Sraz v 7 : 30 na nádraží ve Vranovicích

Návrat ve 13 : 10 do Vranovic, kde bude rozchod žáků na oběd a domů
S sebou: svačinu, pití a 2 x pětizónovou jízdenku IDS do Brna a zpět.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. 11. pojedeme do Brna na preventivní přednášku Policie ČR o kyberšikaně. S sebou svačinu, pití, 2 x jízdenku IDS do Brna a zpět.