Zeměpisná soutěž - pondělí 17.6.

- malá tělocvična na Masarykově
- 5. hodina: 4. tř., 5. tř., 6. tř.
- 6. hodina: 7. tř., 8. tř., 9. tř.
- tým z každé třídy tvoří pětičlenná skupina - vždy minimálně dva
členové každého pohlaví
- ostatní žáci fandí a tvoří publikum

Plán výletu 8.B 2019

Termín: 6.-7. června

Cíl: Rožnov pod Radhoštěm

Ubytování v chatkách

Čtvrtek 6. 6.

Výjezd z Vranovic: 7:43 (přestup v Břeclavi a Hulíně), příjezd do Rožnova 11:46

Sraz na vranovickém nádraží 7:25

Gibon Park 14:00 do večera, 608 772 441, balíček Výlet 340,- (možnost přikoupení aktivit)

Ubytování: Camping Rožnov, 731 504 073

Pátek 7. 6.

Skanzen v 11:00 (Mlýnská dolina s průvodcem, dřevěné městečko, valašská dědina)

Odjezd z Rožnova: 15:00 (přes Kojetín a Brno, Židenice)

Příjezd: 18:43

Seznam potřeb na výlet:

  • Svačinu + pití
  • Oblečení podle počasí, pláštěnku nebo deštník
  • Nutné léky

Práva a povinnosti během výletu:

Žáci mají povinnost se řídit školním řádem. Během celého výletu se chovají slušně a respektují buď učitele nebo vedoucího akce. Nesmějí s sebou nosit předměty, které by ohrožovaly zdraví.

Informace pro rodiče

Prales dětem

Ve čtvrtek 2. 5. bude přednáška organizace Prales dětem, projekt "Green life." Cena je 45 Kč.

Velikonoční prázdniny

18. a 19. dubna – velikonoční prázdniny

22. dubna – Velikonoční pondělí


Plánování výletu

Termín: 6.-7. června

Cíl: Rožnov pod Radhoštěm, ubytování v chatkách (H)

Přibližná cena:

Ubytování: 330,- (včetně povlečení a snídaně)

Jízdné: Přibližně 200 Kč. (Bude upřesněno na základě skupinové jízdenky.)

Vstup do zábavního parku: 340,- (s možností přikoupení dalších atrakcí)

Vstup do skanzenu: Přibližná částka 90,- (21. 3. potvrzená částka.)

Z důvodu platby za ubytování prosím o částku 300,-

Odhadovaná celková částka tedy 1070 Kč.

Chatky (hezčí fotky)

4x Chatky FM (třílůžková)

2x Hobit Home (dvojlůžková)

3x Chata H třílůžková (třílůžková)


Na shledanou ve čtvrtek 

3. 1. 2019

Vánoční trhy

Vánoční trhy se uskuteční od 15:00 do 16:30 v neděli 2. prosince. 

Děti přijdou připravit výrobky od 14:00.

Přestavba školy

Od 3. prosince se ve škole začne budovat nová multimediální učebna. Prosíme o dodržování zvýšené bezpečnosti.

Návštěva pedagogicko - psychologické poradny v Brně - pondělí 12. 11. 2018

V pondělí 12. 11. nás v Brně v pedagogicko - psychologické poradně na ul. Sládkova čeká preventivní program "Cech badatelů". 

Sraz v 7 : 30 na nádraží ve Vranovicích 

Návrat ve 13 : 10 do Vranovic, kde bude rozchod žáků na oběd a domů
S sebou: svačinu, pití a 2 x pětizónovou jízdenku IDS do Brna a zpět.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. 11. pojedeme do Brna na preventivní přednášku Policie ČR o kyberšikaně. S sebou svačinu, pití, 2 x jízdenku IDS do Brna a zpět.

Sraz na vlakovém nádraží 7:35, odjez 7:47.