Informace pro rodiče

Vánoční trhy

Vánoční trhy se uskuteční od 15:00 do 16:30 v neděli 2. prosince. 

Děti přijdou připravit výrobky od 14:00.

Přestavba školy

Od 3. prosince se ve škole začne budovat nová multimediální učebna. Prosíme o dodržování zvýšené bezpečnosti.

Návštěva pedagogicko - psychologické poradny v Brně - pondělí 12. 11. 2018

V pondělí 12. 11. nás v Brně v pedagogicko - psychologické poradně na ul. Sládkova čeká preventivní program "Cech badatelů". 

Sraz v 7 : 30 na nádraží ve Vranovicích 

Návrat ve 13 : 10 do Vranovic, kde bude rozchod žáků na oběd a domů
S sebou: svačinu, pití a 2 x pětizónovou jízdenku IDS do Brna a zpět.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. 11. pojedeme do Brna na preventivní přednášku Policie ČR o kyberšikaně. S sebou svačinu, pití, 2 x jízdenku IDS do Brna a zpět.

Sraz na vlakovém nádraží 7:35, odjez 7:47.