Rozvrh třídy

Sportovní den v pondělí

- sraz žáků je před školou v 7:55, kde si je TU vyzvednou a vyrazí spolu
do sokolovny
- konec akce bude v 12:25 na sokolovně
K turnaji:
- hraje se florbal (5+1 hráčů) a přehazovaná (6 hráčů)
- při florbalu musí být VŽDY na palubovce alespoň jedna dívka
- při přehazce tvoří tým 3 dívky a 3 kluci - v průběhu se může libovolně
střídat, ale vždy to musí bý 3+3

Rozvrh na poslední školní týden

Pondělí – od tohoto dne je zkrácené vyučování na 5 vyučovacích hodin, sportovní den

Úterý – příprava učebnic na předání 

Středa – předávání učebnic, úklid třídy

Čtvrtek – hudební soutěž

Pátek – vydávání vysvědčení, 1 vyučovací hodina

Rozvrh během týdne, kdy část třídy odjíždí do Anglie. (upravený)