Kdo nás učí

Mgr. Ludmila Kovaříková

Mgr. Ludmila Kovaříková (Čj, Aj)

Mgr. Blanka Beňušová (M)

Mgr. Jana Masaříková (Ch, Pp2)

Mgr. Zdeňka Říhovská (Rj)

Mgr. Svatava Odložilíková (Fy, Nj)

Mgr. Zdeňka Říhovská (D, Vz)

Mgr. Andrea Lastomirská (Př, Eko1, Vv)

Mgr. Jan Pařík (Tv - dívky)

Mgr. Galbavý

Mgr. Jan Čechovský (Hv)

Mgr. Romana Nečasová (PC1)

Mgr. Jakub Kuřimský (Tč 2)

Asistentka pedagoga - Iva Babičková